Företagarkörkort
Ledarskapsutbildning
Teamutbildning
Personligt ledarskap
              del 1
              del 2
Föreläsningar
Ekonomisk konsultation
 
 


Personligt ledarskap, del 2
Kursen som är på 2 dagar riktar sig både till privatpersoner och företag, dess uppbyggnad lämpar sig för Dig som känner att du vill utveckla Dina inre resurser, öka Din kapacitet, lära känna Dina begränsningar, utveckla Din personlighet samt söker nya vägar att förstå och tolka din omgivning för ett bättre samarbete utan konflikter. Lektionerna är uppdelade enligt följande:
Vad kan vi.
• Personuppfattning
• Presentationsövningar
• Att sälja sig själv


Hur ser andra på oss.

• Hur uppfattar andra dig
• – Din spegelbild
• Självförtroende
  Hur kan jag växa.
• Människokunskap
• Konfliktshantering
• Den egna basen
• Utveckla din
  personlighet

Vad kan jag förändra.
• Medberoenden
• Relation i växande
 
Imvicta Norden AB, Getingvägen 16, 386 34 Färjestaden, tel/fax: 0485-312 38, info@imvicta.se